Informacje o egzaminieEgzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - (terminy, procedury, wzory dokumentów itp.) - (zobacz)
Wydawanie świadectw, dyplomów i suplementów - (zobacz)


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych organizuje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w następujących cyklach:

sesja styczeń-luty 2021:
EE.09, MG.43, TG.16, BD.18

sesja czerwiec-lipiec 2021:
BD.17, TG.07, MG.18 (technikum i szkoła branżowa), EE.08W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje następujący terminarz przyjmowania zgłoszeń do egzaminów:

do 15.09.2020 sesja styczeń-luty 2021

do 07.02.2021 sesja czerwiec-lipiec 2021

Zgłoszenie należy wydrukować (można wypełnić komputerowo) i dostarczyć osobiście do wicedyrektora (w celu weryfikacji danych).Terminarz egzaminów w bieżącym roku szkolnym


Sesja styczeń-luty:

część pisemna
12 stycznia 2021 r.

część praktyczna - model "d"
11 stycznia 2021 r.

część praktyczna - model "w", "wk", "dk"
13 stycznia - 19 lutego 2021 r.

ogłoszenie wyników i przekazanie szkołom świadectw
31 marca 2021 r.

przekazanie szkołom dyplomów dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 30 kwietnia 2021 r.
28 maja 2021 r.

Sesja czerwiec-lipiec:część pisemna
22 czerwca 2021 r.

część praktyczna - model "d"
21 czerwca 2021 r.

część praktyczna - model "w", "wk", "dk"
23 czerwca - 8 lipca 2021 r.

ogłoszenie wyników i przekazanie szkołom świadectw i dyplomów
31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowy terminarz dla poszczególnych zmian udostępniany jest w gablocie szkolnejKto może zgłosić się do egzaminu?


Do egzaminu mogą zgłosić się uczniowie, którzy ukończyli odpowiedni etap edukacyjny oraz osoby, które do danego egzaminu już przystąpiły lecz nie uzyskały wyniku pozytywnego.

Wzory deklaracji do wydrukowaniadeklaracja - deklaracja "pusta" dla ucznia/absolwenta

Wgląd do pracy egzaminacyjnej

W związku z pytaniami, informuję:

Zdający ma możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Dokładnych informacji proszę szukać w dokumencie pod adresem: http://oke.lodz.pl/info.php?i=321.