Informacje o egzaminieEgzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - o egzaminie - (zobacz)
Harmonogram, komunikaty i informacje - (zobacz)


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych organizuje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w następujących cyklach:

sesja styczeń-luty:
ELE.11, INF.03, MOT.06, HGT.12

sesja czerwiec:
ELE.10, HGT.02, INF.02, MOT.05 (technikum i szkoła branżowa)W każdym roku szkolnym obowiązuje następujący terminarz przyjmowania zgłoszeń do egzaminów:

do 15 września na sesję styczeń-luty

do 07 lutego na sesję czerwiec

Zgłoszenie należy wydrukować (ze strony OKE lub odebrać z gabinetu wicedyrektorów - można wypełnić komputerowo) i dostarczyć osobiście do wicedyrektora (w celu weryfikacji danych).Terminarz egzaminów w bieżącym roku szkolnym (2023/2024)


Sesja styczeń-luty:

część pisemna
10-15 stycznia 2024 r.

część praktyczna - model "d"
09 stycznia 2024 r.

część praktyczna - model "w", "wk", "dk"
09 stycznia - 20 stycznia 2024 r.

ogłoszenie wyników
27 marca 2024 r.

przekazanie szkołom świadectw
do 08 kwietnia 2024 r.

przekazanie szkołom dyplomów dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 26 kwietnia 2024 r.
24 maja 2024 r.

Sesja czerwiec-lipiec:termin główny część pisemna
4-10 czerwca 2024 r.

termin główny część praktyczna - model "d"
3 czerwca 2024 r.

termin główny część praktyczna - model "w", "wk", "dk"
3 czerwca - 19 czerwca 2024 r.

ogłoszenie wyników
30 sierpnia 2024 r.

przekazanie szkołom świadectw
do 09 września 2024 r.

Szczegółowy terminarz dla poszczególnych zmian udostępniany jest w gablocie szkolnejKto może zgłosić się do egzaminu?


Do egzaminu mogą zgłosić się uczniowie, którzy ukończyli odpowiedni etap edukacyjny oraz osoby, które do danego egzaminu już przystąpiły lecz nie uzyskały wyniku pozytywnego.

Wgląd do pracy egzaminacyjnej

W związku z pytaniami, informuję:

Zdający ma możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Dokładnych informacji proszę szukać w dokumencie pod adresem: https://lodz.oke.gov.pl/egzamin-zawodowy/wglady-egzaminy-zawodowe/.