Informacje o egzaminieEgzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - procedury - (zobacz)
Terminarz egzaminów - (zobacz)
Informatory dla poszczególnych zawodów - (zobacz)
Wydawanie świadectw, dyplomów i suplementów - (zobacz)


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych organizuje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w następujących cyklach:

sesja styczeń-luty 2020:
E.14, M.42, T.15, B.22

sesja czerwiec-lipiec 2020:
BD.17, TG.07, MG.18 (technikum i szkoła branżowa), EE.08W roku szkolnym 2019/2020 obowiązuje następujący terminarz przyjmowania zgłoszeń do egzaminów:

od 09.08.2019 do 09.09.2019 sesja styczeń-luty 2020

od 22.01.2020 do 22.02.2020 sesja czerwiec-lipiec 2020

Zgłoszenie należy wydrukować (można wypełnić komputerowo) i dostarczyć osobiście do wicedyrektora (w celu weryfikacji danych).Terminarz egzaminów w roku szkolnym 2019/2020


Sesja styczeń-luty:

część pisemna
10 stycznia 2020 r.

część praktyczna - model "d"
9 stycznia 2020 r.

część praktyczna - model "w", "wk", "dk"
11 stycznia - 15 lutego 2020 r.

ogłoszenie wyników i przekazanie szkołom świadectw
20 marca 2020 r.

przekazanie szkołom dyplomów dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 24 kwietnia 2020 r.
22 maja 2020 r.

Sesja czerwiec-lipiec:część pisemna
23 czerwca 2020 r.

część praktyczna - model "d"
22 czerwca 2020 r.

część praktyczna - model "w", "wk", "dk"
24 czerwca - 9 lipca 2020 r.

ogłoszenie wyników i przekazanie szkołom świadectw i dyplomów
28 sierpnia 2020 r.

Szczegółowy terminarz dla poszczególnych zmian udostępniany jest w terminarzu szkolnym:

http://terminarz.zsti.net/Kto może zgłosić się do egzaminu?


Do egzaminu mogą zgłosić się uczniowie, którzy ukończyli odpowiedni etap edukacyjny oraz osoby, które do danego egzaminu już przystąpiły lecz nie uzyskały wyniku pozytywnego.

Wzory deklaracji do wydrukowaniadeklaracja - deklaracja "pusta" dla ucznia/absolwenta

styczeń-luty
B.22 - (d) - deklaracja dla ucznia klasy 4 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
E.14 - (dk) - deklaracja dla ucznia klasy 4 technik informatyk
M.42 - (d) - deklaracja dla ucznia klasy 4 technik pojazdów samochodowych (od 2017 roku zmiana z dk na d)
T.15 - (d) - deklaracja dla ucznia klasy 4 technik żywienia i usług gastronomicznych

czerwiec-lipiec


Forma egzaminu:
d - dokumentacja
dk - dokumentacja komputerowa
w - wykonanie prac
wk - wykonanie prac na komputerzeWgląd do pracy egzaminacyjnej

W związku z pytaniami, informuję:

Zdający ma możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Dokładnych informacji proszę szukać w dokumencie pod adresem: http://oke.lodz.pl/info.php?i=321.